Cách cúng giải hạn sao Thái Dương năm 2016

db0ac5774f.jpeg

Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thái Dương năm 2016 cho nam mạng và quý cô

Năm tuổi thuộc sao Thái Dương

Nam giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77

Nữ giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79

Cách giải hạn Sao Thái Dương

Tính chất sao Thái Dương

Sao Thái Dương biểu trưng cho Mạt trời thuộc hành hỏa và là sao rất tốt đối với các người là nam giới, còn ngược lại không được tốt đối với giới nữ

Với Nam giới gặp sao này thì có quý nhân phù trợ, đi xa có tài lộc, mọi việc yên vui.

Với nữ giới gặp sao này thì không tốt lắm cho sức khỏe và tài lộc

Thái dương chiếu mệnh năm nay

Tháng mười tháng sáu có mà tiền vơ

Cầu trời lạy phật na mô

Sao tốt ở phải cây khô ra chồi

Sao tốt vận xấu than ôi

Thái dương thái bạch đi đôi khác gì

Hạn nặng phải tránh kẻo nguy

Chú ý sao tốt mắc thì họa lây

Thái dương thuộc mộc la cây

Mùa thu kị lăm khắc ngay tới minh

Ăn ở ngay thẳng thật tình

Làm ăn tấn tới quang minh phát tài

Cách cúng sao giải hạn sao Thái Dương

Dâng sao vào ngày 27 hàng tháng, thắp 12 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu xanh có ghi dòng chữ “Nhật cung thái dương thiên tử tinh quân”, lạy về hướng đông vào lúc 22h cho đến 24h.

Bài vị màu xanh,quay về hướng Đông,viết chữ:

Cung thỉnh: Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân vị tiền.

Lễ vật gồm:Hương hoa,ngũ quả,chè,oản,chè,thuốc,bánh kẹo,nước,muối gạo 12 ngọn nến.Tất cả đều màu xanh,nếu thứ gì khác màu dùng giấy màu xanh gói vào hoặc lót giấy màu xanh xuống dưới mâm rồi bày lễ lên trên.

Sau khi lễ Thần linh và gia tiên trong nhà xong thì ra lễ ngoài

1.Cung thỉnh trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc bệ hạ vị tiền

2.Cung thỉnh:Tả Nam Tào lục ty diên thọ tinh quân vị tiền

3.Cung thỉnh:Hữu Bắc Đẩu cửu hoàng giải hạn ách tinh quân vị tiền.

4.Cung thỉnh Thiên đình kết nghị cung Đại Thánh đơn nguyên Hải Nhật Thái Dương tinh quân vị tiền.

Giáng phó toạ tiền chấp kỳ lễ bạc,nhất tuần sơ hiến,nhị tuần á hiến,tam tuần chung hiến,hiến mãn tam tuần.Chấp lễ chấp bái,chấp kêu chấp cầu, lưu ân lưu phúc, âm phù dương trợ,hộ trì chủ nhân.v.v………

Thắp nến theo hình dưới đây:

giải hạn cầu an

Lễ xong chờ hết tuần hương thì hoá sớ bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên.sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.

Xem Mẫu sớ dâng sao giải hạn cầu an

—————

Xem cách cúng sao giải hạn của năm 2016:

– Cách cúng giải hạn sao thái dương năm 2016

– Cách cúng giải hạn sao thái âm năm 2016

– Cách cúng giải hạn Sao Mộc Đức

– Cách cúng giải hạn Sao Vân Hán

– Cách cúng giải hạn Sao Thổ Tú

– Cách cúng giải hạn Sao Thái Bạch

– Cách cúng giải hạn Sao Thủy Diệu

– Cách cúng giải hạn Sao La Hầu

– Cách cúng giải hạn Sao Kế Đô

Tuổi Tý Tuổi Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão Tuổi Thìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất Tuổi Hợi